Medische Chirurgie

Gezondheid is het grootste geschenk dat de mensheid gekregen heeft en nog belangrijker is het hebben van de hulpmiddelen om dit geschenk te onderhouden wanneer de gezondheid even slechter is. Maar veel weeshuizen en arme families kunnen zich door armoede de basislevensmiddelen niet veroorloven en zijn daardoor niet in staat een goede gezondheid te onderhouden. Een slechte gezondheid loopt niet goed af en veroorzaakt wanhoop.
 
Waladi Foundation werkt jaarlijks samen met internationale medische liefdadigheidsinstellingen om verschillende projecten in Marokko te organiseren. Op diverse locaties wordt medische hulp verstrekt en worden verscheidene operaties uitgevoerd.
 
Waladi Foundation werkt samen met verschillende liefdadigheidsinstellingen, toegewijde vrijwilligers en sponsors van over de hele wereld die zijn gespecialiseerd in het medische veld. Waladi Foundation organiseert jaarlijks verschillende projecten voor medische ingrepen op verschillende locaties in Marokko.

Medische Chirurgie
Medische Chirurgie

Sponsors en Deelnemers van Medische Chirurgie

Bedrijven

Gemeenschap