Hada Waladi Stichting

Waladi Foundation werd in 2011 opgericht als een internationale humanitaire organisatie die met verscheidene internationale ngo’s uitgebreide steun biedt aan wezen en lokale families die getroffen zijn door extreme omstandigheden waardoor ze een valse start maken en niet kunnen voldoen aan hun eerste levensbehoeften. Deze groep mensen heeft beperkte mogelijkheden en een onzeker bestaan. Hierdoor zijn ze afhankelijk van de ondersteuning van toegewijde mensen die de zwakken graag willen helpen.

Waladi Foundation werkt ook met zeer gemotiveerde mensen samen om degenen in ongunstige omstandigheden te helpen. Het doel is om de praktische steun te versnellen om de schadelijke psychologische en fysieke effecten (zoals verlies van zelfvertrouwen, ambitie, verlangens en gezondheid) op het welzijn van de mensen te beperken. Waladi  op het welzijn van de mensen te beperken, zoals het verlies van zelfvertrouwen, ambitie, verlangens en gezondheid. Waladi Foundation heeft in samenwerking met onze internationale collega’s essentiële projecten opgezet. In deze projecten zijn elementen bepaald die zich richten op het aanpakken van deze ernstige conflictsituaties.
 

Wie wij zijn

De Waladi Foundation is een liefdadige organisatie zonder winstbejag, gevestigd in Nederland en Marokko, die is opgericht om de kwetsbaarste en hulpbehoevendste wezen, kinderen en families in Marokko te helpen. Waladi Foundation zet zich in voor het verminderen van alle vormen van armoede en gebrek die de kwetsbare wezen en hulpbehoevende kinderen en families in Marokko raken. Waladi Foundation zet zich in voor de algemene welzijn van wezen, hulpbehoevende kinderen en families op het gebied van gezondheid, voedsel en bescherming, onderwijs en medische zorg. Ze bieden dit aan degenen waarbij deze eerste levensbehoeften ontbreken. Sinds 2010 werkt Waladi Foundation, gecoördineerd door de lokale en nationale overheid, actief samen met nationale en internationale ngo’s om deze problemen te verminderen en op te lossen. Waladi Foundation is altijd op zoek naar deelnemers en sponsors om bij te dragen aan een of meer van de talloze projecten van Waladi Foundation. De meeste van deze projecten concentreren zich op wezen, hulpbehoevende kinderen en families en weeshuizen, hoewel veel plannen ontworpen zijn om gemeenschappen en gebieden te helpen om zichzelf uit de armoedecyclus ‘te tillen’, die onvermijdelijk een negatieve impact heeft op weduwen, wezen en andere kwetsbare leden van de maatschappij.
 
Houdbaarheid is de sleutel voor ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn. De behoefte aan Waladi Foundation is het fundament van ons beleid om ervoor te zorgen dat degenen die hulp ontvangen uit de ‘armoedecyclus’ die de levens van opvolgende generaties verziekt worden gehaald.
 
Waladi Foundation wil dat de organisatie een leidende en effectieve rol gaat spelen in de strijd tegen armoede, verhongering, analfabetisme en uitbuiting. Ons doel is te zorgen dat wezen, hulpbehoeftige kinderen en families in de gebieden waar we werken niet minder gevoed en gekleed zijn dan andere kinderen in gunstigere omstandigheden en dat ze in staat zijn om dezelfde kansen te grijpen als andere kinderen en families. We richten ons erop om volledige gezondheidszorg, voedsel, bescherming en sociale activiteiten te bieden aan alle wezen, hulpbehoeftige kinderen en families onder onze hoede.
 

Wat wij doen

We kennen allemaal de verschrikkelijke gevolgen van een crisis, armoede, uitbuiting, afwijzing, mishandeling of dood van de ouders die een stroom van wezen, kinderen en families achter zich laat. Wezen, kinderen en families die wanhopig op zoek zijn naar hulp hebben hier in elk aspect van hun leven mee te maken. Waladi Foundation heeft brede projecten om de hulpbehoeftigen op elk niveau te helpen en te steunen. Dit kunnen we doen door de hulp van God en de steun van sponsors, gemeenschappen en vrienden.